KANALIZÁCIA - VODOVODY - ŠACHTY - POKLOPY - ŽĽABY - VPÚŠTE - MREŽE

PVC Odpadové tvarovky

Potrubné systémy pre vnútornú kanalizáciu sú určené pre odtokové a pripojovacie potrubia, odpadové potrubia, splaškové, dažďové a vetracie potrubia vo vnútri budov, ktoré sú napájané na systém vonkajšej kanalizácie.

Rúry a tvarovky vyrábané z nemäkčeného PVC-U sa používajú ako odvetrávacie potrubia a potrubia na dažďovú vodu vo vnútri konštrukcie budov do trvalého teplotného zaťaženia systému do 40°C.

Rúry a tvarovky vyrábané podľa PND 71-69000 sú určené pre dažďové a vetracie potrubie v rozsahu STN 73 6760 spájané gumovým tesniacim krúžkom. Rúry a tvarovky nie je dovolené používať na tlakové potrubie. Rúry môžu byť vyrobené nehrdlované alebo hrdlované. Rúry a tvarovky sa spájajú hrdlovým spojom s gumovým tesniacim krúžkom v hrdlovom spoji. Tesnosť spojov vyhovuje vnútornému pretlaku 50 kPa. V zmysle STN 73 0823 sú rúry a tvarovky zaradené do stupňa horľavosti B. Vyrábajú sa v sivej farbe. Rúry a tvarovky sú certifikované na Slovensku, v Maďarsku a v Česku. Materiál používaný na výrobu rúr a tvaroviek je recyklovateľný.

Fyzikálno - mechanické vlastnosti rúr a tvaroviek

Vlastnosť

Jednotka

Rúry a tvarovky

Odolnosť za tepla podľa Vicata min.

°C

79

Hustota

g.cm-3

≈ 1,4

Koeficient tepelnej dĺžkovej rozťažnosti

mm/m.°C

0,08

Tepelná vodivosť

W/m.°C

≈0,16

Povrchový elektrický odpor

Ω

> 1012

Balenie

Tvarovky sa balia do kartónov alebo PE vriec rôznych rozmerov v závislosti od veľkosti tvaroviek. Rúry sa prepravujú vo zväzkoch. Elastomérové tesniace krúžky sú priložené v každej obalovej jednotke na príslušný počet hrdlovaných rúr a tvaroviek. Rúry a tvarovky sa skladujú podľa STN 64 0090 a PND 71 01014. Pre skladovanie tesniacich elastomérových krúžkov platí STN 63 0001.

menovitý priemer de

32

40

50

63

75

110

140

160

počet rúr v palete

599 (2396m)*

515 (2060m)*

293 (1172m)*

202 (808m)*

127 (508m)*

60 (240m)*

46 (184m)*

39 (156m)*

* pri dĺžke rúr 4m

Odpadové tvarovky

KAB koleno PVC odpadové

Hladká kanalizačná tvarovka

KAB

rozmer

15°

30°

45°

67°

87°

32

X

X

X

X

X

40

X

X

X

X

X

50

X

X

X

X

X

63

-

-

X

-

X

75

X

X

X

X

X

90

-

-

X

-

X

110

X

X

X

X

X

125

X

X

X

X

X

160

X

X

X

X

X

-

KAEA odbočka PVC odpadová

Hladká kanalizačná tvarovka

KAEA

Rozmer

45°

67°

87°

32/32

x

-

x

40/32

x

-

x

40/40

x

x

x

50/32

x

-

-

50/40

x

x

x

50/50

x

x

x

63/63

x

-

-

75/50

x

x

x

75/75

x

x

x

110/63

x

-

-

110/50

x

x

x

110/75

x

x

x

110/110

x

x

x

125/110

x

-

x

125/125

x

-

x

160/110

x

x

x

160/125

x

x

x

160/160

x

x

x

-

KAR redukcia PVC odpadová

Hladká kanalizačná tvarovka

KAR

rozmer

32 x 40

50 x 32

50 x 40

63 x 50

110 x 50

110 x 63

110 x 75

125 x 110

160 x 110

160 x 125

-

KAM zátka PVC odpadová

Hladká kanalizačná tvarovka

KAM

rozmer

32

40

50

75

110

125

160

-

KAU presuvka PVC odpadová

Hladká kanalizačná tvarovka

KAU

rozmer

32

40

50

75

110

125

160

-

KARE čistiaca tvarovka PVC odpadová

Hladká kanalizačná tvarovka

KARE

rozmer

40

50

75

110

125

-

KBA PVC podlahová sútoková tvarovka

Hladká kanalizačná tvarovka

KBA

rozmer

125 x 75 x 50

125 x 75 x 63

-

KASW koleno násuvné PVC odpadovéHladká kanalizačná tvarovka 

 KASW

rozmer

40 1 1/4"- 1 1/2"

50 1 1/4"- 1 1/2"

-

KAS redukcia súosá PVC odpadová

Hladká kanalizačná tvarovka

KAS

rozmer

40 1 1/4"- 1 1/2"

50 1 1/4"-1 1/2"

50 - 2"

-

Dvojodbočka pravá a ľavá

Hladká kanalizačná tvarovka Rozmery

de

d1

d1/1

z1

z2

z3

v1

v2

a

110

110,4

63

269

113

92

125

247

75°

110

110,4

50

269

113

98

125

247

75°

 

 

 

VYHĽADÁVANIE
KONTAKTY
Alexander Fehér FEER
Medzi mostami 5
040 01 Košice
Tel.: 055/ 677 12 03
Mobil: 0911 617 000
E-mail: feer@feer.sk
viac...
Webdesign: ULTRACODE