KANALIZÁCIA - VODOVODY - ŠACHTY - POKLOPY - ŽĽABY - VPÚŠTE - MREŽE

PVC Odpadové rúry

Potrubné systémy pre vnútornú kanalizáciu sú určené pre odtokové a pripojovacie potrubia, odpadové potrubia, splaškové, dažďové a vetracie potrubia vo vnútri budov, ktoré sú napájané na systém vonkajšej kanalizácie. 
 
Rúry a tvarovky vyrábané z nemäkčeného PVC-U sa používajú ako odvetrávacie potrubia a potrubia na dažďovú vodu vo vnútri konštrukcie budov do trvalého teplotného zaťaženia systému do 40°C.
 
Rúry a tvarovky vyrábané podľa PND 71-69000 sú určené pre dažďové a vetracie potrubie v rozsahu STN 73 6760 spájané gumovým tesniacim krúžkom. Rúry a tvarovky nie je dovolené používať na tlakové potrubie. Rúry môžu byť vyrobené nehrdlované alebo hrdlované. Rúry a tvarovky sa spájajú hrdlovým spojom s gumovým tesniacim krúžkom v hrdlovom spoji. Tesnosť spojov vyhovuje vnútornému pretlaku 50 kPa. V zmysle STN 73 0823 sú rúry a tvarovky zaradené do stupňa horľavosti B. Vyrábajú sa v sivej farbe. Rúry a tvarovky sú certifikované na Slovensku, v Maďarsku a v Česku. Materiál používaný na výrobu rúr a tvaroviek je recyklovateľný.

Fyzikálno - mechanické vlastnosti rúr a tvaroviek

Vlastnosť

Jednotka

Rúry a tvarovky

Odolnosť za tepla podľa Vicata min.

°C

79

Hustota

g.cm-3

≈ 1,4

Koeficient tepelnej dĺžkovej rozťažnosti

mm/m.°C

0,08

Tepelná vodivosť

W/m.°C

≈0,16

Povrchový elektrický odpor

Ω

> 1012

Balenie
 
Tvarovky sa balia do kartónov alebo PE vriec rôznych rozmerov v závislosti od veľkosti tvaroviek. Rúry sa prepravujú vo zväzkoch. Elastomérové tesniace krúžky sú priložené v každej obalovej jednotke na príslušný počet hrdlovaných rúr a tvaroviek. Rúry a tvarovky sa skladujú podľa STN 64 0090 a PND 71 01014. Pre skladovanie tesniacich elastomérových krúžkov platí STN 63 0001.

menovitý priemer de

32

40

50

63

75

110

140

160

počet rúr v palete

599 (2396m)*

515 (2060m)*

293 (1172m)*

202 (808m)*

127 (508m)*

60 (240m)*

46 (184m)*

39 (156m)*

* pri dĺžke rúr 4m

Rúry nehrdlované alebo hrdlované

Rúry PVC-U Rozmery

 de

e

hrdlované

nehrdlované

L1

Ls

Ls

32

1,8

34

-

4000

40

1,8

36

-

4000

50

1,8

38

300,500,1000,2000,4000

4000

63

1,8

41

-

4000

75

1,8

43

500,1000,2000,4000

4000

110

2,2

54

500,1000,2000,3000,4000

4000

125

2,5

61

500,1000,2000,3000,4000

4000

140

2,8

54

500,1000,2000,3000,4000

4000

160

3,2

74

500,1000,2000,3000,4000

4000

VYHĽADÁVANIE
KONTAKTY
Alexander Fehér FEER
Medzi mostami 5
040 01 Košice
Tel.: 055/ 677 12 03
Mobil: 0911 617 000
E-mail: feer@feer.sk
viac...
Webdesign: ULTRACODE